Naar de inhoud
Stichting LEC > Waarom LEC

Waarom LEC


Door nieuwe politieke en maatschappelijke inzichten heroverwegen veel overheden hun kerntaken en komen vaak tot de conclusie dat het hebben en of beheren van een jachthaven daar niet toe behoort. Jachthavens worden dan geprivatiseerd. In de praktijk blijken hier meer valkuilen te zijn dan er in eerste instantie lijken.

Veel voorkomende ontwikkelingen zijn ook, vaak prestigieuze, waterfront projecten waarbij een jachthaven (rendabel of niet) vaak een mooi decorum is voor luxe woningen en horecafaciliteiten. Deze ontwikkelingen kunnen (onbedoelde) negatieve effecten hebben op de reguliere markt van jachthavens.

 

Een onderzoek uitgevoerd naar ‘Markt en Overheid’ door PriceWaterhouseCoopers in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken toont ook aan dat juist bij jachthavens de mate van concurrentieverstoring door de overheid zeer hoog scoort (bron: ‘Onderzoek naar de problematiek Markt en Overheid’ door Ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse zaken, april 2005).

 

Om de bij Europese regelgeving verboden concurrentieverstoring terug te dringen zijn 10 ‘gouden regels’ opgesteld voor overheden. Spelregels die moeten leiden tot een transparant, openbaar, democratisch, controleerbaar beleid van marktconform opereren zonder exclusiviteit of selectiviteit in watersportland. Stichting LEC wil graag een kritische gesprekspartner zijn om dergelijke privatiseringsprocessen in harmonie te laten verlopen.