Naar de inhoud
Stichting LEC > Waarom LEC > Doelstellingen LEC

Doelstellingen LEC


Het loket heeft de volgende doelen:

  • Het bevorderen van een ‘gelijk speelveld’ in de watersportsector: een open markt met gelijke spelregels voor gelijksoortige activiteiten.
  • Het tegengaan van concurrentievervalsing of marktverstorend optreden door of vanwege overheden.

De doelstellingen in de Statuten en de tien ‘gouden regels’ geven de bandbreedte aan waarbinnen het Loket opereert. Het uitgangspunt is: gelijke regels en voorwaarden voor gelijke, dan wel vergelijkbare, situaties. Het handelen van gemeenten moet in eerste instantie gebaseerd zijn op de bestaande (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van mededinging, aanbestedingen en markt & overheid.