Naar de inhoud
Stichting LEC > Waarom LEC > Loket Eerlijke Concurrentie in watersport
(Stichting LEC)

Loket Eerlijke Concurrentie in watersport
(Stichting LEC)


Stichting LEC heeft zich met tot doel gesteld om met het Loket Eerlijke Concurrentie een ‘gelijk speelveld’ en eerlijke concurrentie in de watersportindustrie te bevorderen. Het loket ziet toe op het handhaven van gelijke voorwaarden voor alle partijen die diensten en producten aanbieden in de watersportsector.

De Stichting richt zich vooralsnog tot de problematiek van jachthavens.

 

Achtergrond LEC

De watersportindustrie heeft te maken met lage marges en een hoge mate van concurrentie. Deze concurrentie binnen de jachthavensector wordt deels veroorzaakt door de positie die (bijvoorbeeld) verenigingshavens en gemeentelijke havens innemen of verkrijgen door het handelen van de overheid.

Overheidshandelen

Voorbeelden van ongelijke behandeling door de overheid zijn onder meer:

  • Het verstrekken van bepaalde privileges of subsidies aan gemeentelijke/verenigingshavens die daarmee - min of meer - commerciële activiteiten verrichten;
  • het onderhands gunnen van de exploitatie van een (gemeente)haven - of een uitbreiding daarvan - aan een vereniging, met uitsluiting van andere geïnteresseerden;
  • of door het berekenen van prijzen die niet marktconform zijn.

Voor het ondervangen van deze situaties is LEC opgericht. LEC zet zich in voor een toegankelijke, transparante en gelijke markt voor alle diensten en activiteiten in de watersportsector, conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving.