Naar de inhoud
Stichting LEC > Werkwijze

Opzet en Werkwijze Loket


Uitgangspunten

Gelijke monniken gelijke kappen. Dit uitgangspunt ligt ten grondslag aan de Statuten en de tien ‘gouden regels’. Dit geeft meteen ook de bandbreedte aan waarbinnen het Loket opereert. Het loket ziet toe op gelijke regels en voorwaarden voor gelijke, dan wel vergelijkbare, situaties, en bemoeit zich uiteraard niet met ‘normale’ concurrentieverhoudingen.

Het handelen van gemeenten moet in eerste instantie gebaseerd zijn op de bestaande (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van mededinging, aanbestedingen en markt & overheid.

 

Klacht/melding vereist

De taak van LEC is in eerste instantie monitoren en informeren. Een concrete actie wordt pas in gang gezet op basis van een klacht of melding door een watersportondernemer.

Het bestuur van LEC beoordeelt de klacht en kijkt of LEC hier iets in kan betekenen.
Is deze beoordeling positief, dan kunnen adviseurs van LEC kunnen een eerste lijnsadvies geven, contacten leggen met partijen, informatie boven tafel krijgen etc. Komt het op een formele procedure aan, dan kan LEC deze begeleiden. De kosten van de procedure en van experts komen voor rekening van de ondernemer of groep van ondernemers die de klacht hebben ingediend.

Wilt u een melding doen van een situatie die volgens u in aanmerking komt?
Dat kan hier.